Рух Нової Ери

ЗАСНОВНИК: Не має єдиного засновника, оскільки є еклектичною сумішшю багатьох давніх та сучасних релігій і філософій.

ДАТА ЗАСНУВАННЯ: Багато-хто пов’язують розквіт нинішнього Руху Нової Ери (РНЕ) з появою окультних рухів, таких як New Thought і теософія, наприкінці 1880-х і руху хіпі у 1969-х. Проте, коріння РНЕ йде від 3-го розділу Книги Буття, де сатана спокушував людину, і від вірувань багатьох язичницьких та східних релігій тисячолітньої давнини.

ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ: Оскільки Рух Нової Ери не має центральної організації, а окремі його представники дотримуються найрізноманітніших поглядів, таких видань нараховується у буквальному сенсі сотні. Наводимо лише деякі з них: New Age Journal, Body Mind Spirit, Yoga Journal, Gnosis, East-West, Noetic Sciences, Omega, Путь к себе, Новый Акрополь, Радастея, Аномалия тощо.

ІНШІ НАЗВИ: Рух вищої свідомості, окультизм, східний містицизм, східна духовність, давня чи вічна мідрість, Ера Водолія, альтернативна чи нетрадиційна медицина.

ВСТУП

Рух Нової Ери є водночас і релігійним, і соціальним рухом. По суті справи, західна культура у даний час переживає феноменальні духовні, ідеологічні та соціальні зміни. Це – релігійний світогляд, чужий і ворожий християнству. Це – багатоликий та багатообразний синтез східних містичних релігій (головним чином, індуїзму, буддизму, даосизму) та західного окультизму, пристосований до матеріалістичної культури Заходу. Іноді РНЕ проявляється в нерелігійних формах.

Рух Нової Ери складається з сотень груп та окремих людей, які набули помітного впливу і впливають майже на всі сфери життя: соціологію, психологію, медицину, уряд, екологію, науку, мистецтво, освіту, ділові стосунки, ЗМІ, розваги, спорт та навіть церкву. РНЕ існує у вигляді широкого спектру найрізноманітніших форм, від зовсім очевидних до витончено непомітних. РНЕ існує у формі релігійних організацій, таких як „Християнська наука”, „Школа християнської єдності” та навіть у формі відьмацтва. Поряд з цим, РНЕ існує і в таких світських формах, як семінари про потенційні можливості людини, а також діє на межі релігійного та світського підходів: Трансцендентальна медитація, альтернативна медицина та освітні програми в громадських (та приватних) учбових закладах.

До числа основоположних переконань, які зазвичай поділяють усі прибічники Нової Ери, належать різні сполуки гностицизму та окультизму. Гностицизм – це давній світогляд, який стверджує, що Божественна сутність є єдиною істинною та найвищою реальністю і що неусвідомлене „Я” людини тотожне цій Божественній сутності. Тільки шляхом інтуїтивного осягнення, „видіння чи посвячення у таємне вчення” (а не через вивчення Біблії) людина пізнає своє істинне „Я” (Encyclopedia Britannica, vol. 10, 1968, c. 506; J.D. Douglas, ed., New Bible Dictionary, cc. 473-474).

Поняття „Нова Ера” – це неформальний термін, запозичений з астрології, який вказує на те, що наша планета, та й весь Всесвіт, знаходяться на межі еволюційного переходу з ери Риб (періоду раціональності) до ери Водолія (періоду духовності, блаженства та повної гармонії).

ІСТОРІЯ

Рух Нової Ери є сучасним воскресінням дуже давніх і різноманітних релігійних традицій та практик. Істинні витоки РНЕ точно співпадають із подіями, що описані у Книзі Буття 3:1-5, відлуння яких знову й знову було чути протягом всієї історії цього руху. Сатана перший піддав сумнівам Слово Бога, Його владу і доброзичливість до дюдини (в. 1), заявив, що непідкорення не несе за собою смерть (в. 4), і стверджував, що шляхом оволодіння таємною гностичною мудрістю людина може досягти просвітлення й стати „подібною до Бога” (в. 5).

Багато окультних обрядів та вірувань, реанімованих сучасним РНЕ, прийшли до нас з прадавніх язичницьких культур. Багато звичних для РНЕ прийомів: відьмацтво, спіритизм, гадання (ясновидіння, передбачення майбутнього), некромантія (спілкування з мертвими) та астрологія однозначно і рішуче засуджуються Писанням (5 М. 18:9-17; Іс. 47:9-15). Ці та інші окультні прийоми були розповсюджені у давній магії та містичних релігіях халдеїв і єгиптян, а найбільше – в асирійсько-вавилонській культурі. Попереджуючи про зростаючий вплив окультизму, Біблія повідомляє християн про його роль у подіях майбутнього. Брехня сатани з 3-го розділу Буття надалі отримала розвиток у Вавилоні (Іс. 47) та буде ще розвиватися, поки не досягне своєї кульмінації, утворивши наприкінці віків єдину світову систему сатани (Об. 17-18).

Три основні світові релігії, вірування й обряди яких сплелися в РНЕ – це індуїзм, історія якого нараховує 5000 років, буддизм, що виник біля 560 року до н. е., і даосизм, що виник приблизно 500 року до н. е. (Eerdman’s Handbook to the World Religions, сс. 170, 221, 252). Помітний вплив на РНЕ у Європі справив і друїдизм – релігія кельтів, що існувала з 300 р. до н. е. до середніх віків (там само, сс. 114-119).

Найяскравіші прояви РНЕ принесли до Європи та Америки Іммануїл Сведенборг (1688-1772), такі трансценденталісти, як Торо, Емерсон та Уодсворт (початок XIX ст.) і теософія, заснована п. Оленою Блаватською (1831-1891) (The New Age Rage, сс. 22-24). У шістдесятих роках XX століття східний містицизм пережив відродження, оскільки традиційні цінності відкидалися. Популярним стало все: дзен, Карлос Кастанеда, „Бітлз”, Трансцендентальна медитація та йога.

У 80-х рр. автобіографічні книги та телевізійні мінісеріали Ширлі Мак-Лейн ще більше посилили галас навколо РНЕ та надали йому нового імпульсу. Сьогодні соціологічні опитування засвідчують те, що на Заході відбувається значне зрушення у віруваннях та практиці світогляду Нової Ери. Так, 36% американців вважає, що астрологія – це наука, а 25% вже вірить у перевтілення (Russell Chandler, Understanding the New Age, сс. 20, 130-133).

У своїй роботі Post-New Age Spiritual Emergence Movement Дж. Гордон Мелтон відзначає, що після успішного розповсюдження руху на Заході навесні 1988 р. прийшли перші розчарування в ідеях РНЕ. Ряд яскравих представників руху опублікували заяви, в яких йшлося про втрату віри в еру Водолія, що має прийти. В США до 1990 р. стало помітно, що дух руху зник, а розчаровані послідовники знаходяться у пошуках нових орієнтирів. Таким орієнтиром, що замінив Нову Еру і перетворився у наступну мету для колишніх послідовників руху, стало „сходження”. Проте, якщо Нова Ера була колективним орієнтиром, що мав значення для окремого індивідуума, то „сходження” є особистим, з ширшим соціальним значенням.

Християнам важливо навчитися розпізнавати Рух Нової Ери навіть у найхитріше замаскованій формі. Нижче наводимо список деяких імен, термінів, організацій, вчень та практик, пов’язаних з РНЕ: Християнська Наука; Універсальна Церква, що торжествує; Гайя; Рух Людських Можливостей; Ландмарк; Livespring; Наука Розуму; Саєнтологія; Урантія; Анні Безант; Р. Штейнер; Ф. А. Месмер; Е. Кейсі; Сен-Жермен; Д. Лілі; Річард Бах; Ш. Мак-Лейн; Школа Християнської Єдності; гностицизм; Рейки; теософія; Трансцендентальна медитація; аура; біоенергетика; чакра; енергія „ци”; кристали; друїдизм; східний містицизм; НЛО; вищий розум; карма; парапсихологія; очищення прани; псі; рефлексологія; реінкарнація; спіритизм; контактерство; трансперсональна психологія; інь-янь; йога.

З характерних для Росії та України імен та назв можна згадати наступні: Олена та Микола Реріхи; В. Уранов; П. і Т. Глоба; Центр астрологічних досліджень; О. М. Айванхов; Б. Н. Абрамов; А. І. Клізовський; Д. Андрєєв; В. Демін; В. Лаврова; С. Лазарєв; Г. Гурджиєв; „Радастея”; „Шлях до себе”; „Анастасія”; „Тезаурус”; „Новий Акрополь”; „Братство Фіолетового Полум’я”; Церква Останнього Заповіту; Міжнародний центр космічної свідомості; „Екологія свідомості”; Асоціація „Колиска Сибіру”; „Троянова тропа”; Інтегральна йога; „Центр ведичної астрології Аюрведи”; товариство „Урусваті”; газета „Аномалія”; Російське езотеричне товариство; антропософія; Вальдорфська педагогіка; візуалізація та багато інших.

ДОКТРИНА

Оскільки численні групи Руху Нової Ери досить еклектичні й базуються на різних релігійних традиціях зі складу наведених вище, ми розглянемо лише деякі найхарактерніші риси РНЕ.

БОГ: Незважаючи на те, що багато послідовників Нової Ери описують „Бога” в особистісних термінах, насправді вони вважають „Бога” безособистісною життєвою силою, розумом чи енергією (M. Ferguson Aquarian Conspiracy, c. 382; S. Gawain, Living in the Light, cc. 7-8). Космологія (вчення про природу Землі та Всесвіту) Нової Ери має риси монізму та пантеїзму, тобто все, що існує, має одну природу, і ця єдина природа є „Бог”. Все, що існує, є лише різними формами цієї єдиної природи (енергії, свідомості, сили, любові). Бога різні групи РНЕ описують по-різному: Божественна свідомість, Всезагальна любов, Самореалізація, Я є, Вище Я, Брахман, Нірвана, Космічний розум тощо.

ІСУС ХРИСТОС: Ісус – людина, що досягла такого рівня духовного розвитку, що стала „Христом”. „Христос” – це досягнення своєї найвищої сутності. Справжня сутність кожної людини – „Христос”, й мета кожної людини – усвідомити це (A Course in Miracles, vol. 3, cc. 83-84). Таким чином, послідовник Нової Ери вважає Ісуса Христа одним з багатьох „Майстрів, що долають сходження” – провідником, чиїм завданням було пробудити людство та освітити йому шлях. Багато-хто навіть по-новому відкривають біографію Ісуса, стверджуючи, що з юнацьких років Він мандрував до Індії і навчався там поглядам Нової Ери (Shirley Maclaine, Out on a Limb, cc. 233-234).

ЛЮДИНА: Людина – не грішна, оскільки її істинна сутність божественна та досконала. Єдина різниця між людиною й „Богом” полягає в тому, що людина не знає про свої необмежені можливості. Людина – божественна. Вона творить свою особисту реальність. Абсолютна істина замінюється відносною, суб’єктивним досвідом.

ДОЛЯ ЛЮДИНИ: Оскільки людина за своєю суттю божественна та досконала, її єдиною реальною проблемою є незнання цього факту. Людина має уявлення про свою кінцевість, яке насправді – лише ілюзія (Ken Keyes, Jr., Handbook to Higher Consciousness, сс. 125-129). Спасіння людини, за вченням Нової Ери, полягає в тому, щоб досягти просвітлення шляхом пізнання – через досвід (гнозис). Групи Руху Нової Ери пропонують різні окультні прийоми, що повинні допомогти окремим людям, і, врешті-решт, усьому світу розвинутися до цієї єдиної (об’єднаної) свідомості (James Redfield, The Celestine Prophecy: An Experimental Guide, cc. 243-260).

Практично всі послідовники Нової Ери визнають індуїстське вчення про реінкарнацію, суть якого полягає в тому, що після смерті душа (сутність) повертається в іншій формі, щоб продовжити духовне вдосконалення. Послідовники Нової Ери безпідставно стверджують, що рання Церква відмовилася від цього вчення і передивилася своє богослів’я (Kenneth Ring, Heading Toward Omega, c. 158).

ВІДПОВІДЬ З ПОЗИЦІЇ ХРИСТИЯНСТВА

Окремі послідовники Нової Ери різною мірою розуміють й приймають притаманне цьому руху вчення. Крім того, оскільки РНЕ вчить, що істина – відносна та індивідуальна, християни повинні підходити до послідовників Нової Ери індивідуально. Задавайте їм запитання. Який їхній духовний досвід? Які події в житті спонукали їх стати на цей шлях? Які книги, переживання чи ідеї найбільше вплинули на них? Відповідь дасть вам вірне уявлення про те, на що слід звернути увагу.

Фундаментальні запитання, які потрібно розглянути у бесіді з послідовниками Нової Ери, – це епістемологія (що вони вважають джерелом істини), нерозумність релятивізму (віри у відносність істини), фактичні та історичні помилки РНЕ, невідповідність між теорією та практикою і, нарешті, вірне уявлення про Бога, Ісуса та Євангелію. Прибічник Нової Ери повинен усвідомити необхідність вибору й перестати робити вигляд, що не бачить ніяких відмінностей.

Християни повинні вміти показати, що Біблія не говорить про реінкарнацію. Коли Ісус називає Івана Христителя „Іллею”, – це очевидна метафора. Із Луки 1:17 видно, що Іван ніс служіння Іллі, виконуючи пророцтво (Малахії 4:5-6). Більше того, самого Іллю бачили з Ісусом на горі Переображення (Мат. 17:1-3). Сенс воскресіння повністю протилежний сенсу реінкарнації (Євр. 9:27; 1 Кор. 15:12-28). Зверніть увагу: якщо Бог – безособистісна сила, то любов і прощення – неможливі. На відміну від безособистісного кармічного закону, любов та прощення – це особистісні якості. Крім цього, чи варто говорити про те, що обсолютно необхідно молитися за вашого співрозмовника! Битва за людські душі може бути виграна лише милосердям Бога, Який наверне їх до Себе.

 

Важлива нотатка

Той факт, що на цьому сайті міститься інформація про ту чи іншу групи означає лише те, що ми маємо саме богословську незгоду. Цим ми не висловлюємо свою думку про шкідливість групи із соціологічної або психологічної точки зору, окрім тих випадків, коли про це зазначено прямо.