Іван 14:28

Сутність заперечення: Оскільки Христос говорить, що Отець більший за Нього, то Христос не Бог.

Відповідь:  Давайте уважно перечитаємо біблійний текст.

" Чули ви, що Я вам говорив: Я відходжу, і вернуся до вас. Якби ви любили Мене, то ви б тішилися, що Я йду до Отця, бо більший за Мене Отець (Івана 14:28)".

Тут Христос говорить як людина. Окрім того, існує так звана функціональна відмінність в Трійці.  Отже цей текст може вказувати на те, що Христос - Людина, але цей текст НЕ заперечує, що Христос - Бог. 

Ми знову зустрічаємось із випадком, коли є використання факту, якій НЕ доводить запропонованої думки. Скажімо, якщо в книзі пророка Ісая 66 розділів, і це співпадає із кількістю книг у Писанні, це факти не можуть слугувати доказом правильності один одного.

 

Важлива нотатка

Той факт, що на цьому сайті міститься інформація про ту чи іншу групи означає лише те, що ми маємо саме богословську незгоду. Цим ми не висловлюємо свою думку про шкідливість групи із соціологічної або психологічної точки зору, окрім тих випадків, коли про це зазначено прямо.