Михей 5:1

Сутність заперечення: Якщо Христос мав початок, - Він не Бог!

Відповідь:  Давайте уважно перечитаємо біблійний текст.

"А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе Мені вийде Той, що буде Владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його, від днів віковічних (Михей 5:1 (іноді 5:2)".

В цьому тексті вживається слово, яке перекладено "постання" . Це слово має достатньо широкий спектр значення. Окрім всього іншого це слово може значити "призначення", "ціль".

Проте навіть якщо й це не переконує, то дуже подібна мова йдеться про Бога у Ав. 1:12.

Важлива нотатка

Той факт, що на цьому сайті міститься інформація про ту чи іншу групи означає лише те, що ми маємо саме богословську незгоду. Цим ми не висловлюємо свою думку про шкідливість групи із соціологічної або психологічної точки зору, окрім тих випадків, коли про це зазначено прямо.